Informacje o szkole

CZARNIECKI – SZKOŁA Z PASJĄ


logo


„Przez przeszłość i teraźniejszość dążymy ku przyszłości. Uczymy w atmosferze przyjaźni, życzliwości, ambitnie realizujemy zamierzone cele, wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności, budzimy potrzebę pracy dla przyszłych pokoleń z myślą o bogatej tradycji szkoły. Jesteśmy po to, aby dobrze uczyć, mądrze wychowywać i wszechstronnie rozwijać młodzież.”

 

 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku swoją historią sięga roku 1912. Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w nim w roku 1920. W 1935 roku szkole nadano imię Stefana Czarnieckiego. Od wielu pokoleń LO w Nisku cieszy się opinią prestiżowej szkoły średniej. Nauka w nim była, jest i pozostanie wspaniałym doświadczeniem oraz wspomnieniem dla wszystkich absolwentów.

Aktualnie w szkole uczy się 365 uczniów, a wykłada 34 nauczycieli. Szkoła ma bardzo dobrą bazę lokalową. Lekcje odbywają się w dużych, wygodnych i dobrze wyposażonych pracowniach. Pełnowymiarowa sala gimnastyczna i wielofunkcyjne boisko  dają możliwość rozwijania zainteresowań sportowych. Nauka odbywa się w godzinach od 7.35 do 15.25. Uczniowie mają możliwość uczenia się dwóch języków obcych z czterech proponowanych: języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego.

Od 2016 r. uczniowie szkoły objęci są programem stypendialnym Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków.

 Nasze atuty to:

 • program nauczania zgodny z zainteresowaniami uczniów oraz z wymaganiami rynku;
 • najwyższe w okolicy wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym;
 • nauka na jedną zmianę – maksymalnie do 15.25;
 • ponad stuletnia tradycja;
 • profesjonalna kadra pedagogiczna;
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie oraz nowoczesne boisko wielofunkcyjne;
 • dogodny dla uczniów dojazd dzięki usytuowaniu szkoły w centrum miasta;
 • brak przemocy i zjawiska „fali”;
 • kameralna atmosfera;
 • podmiotowe traktowanie uczniów;
 • sukcesy indywidualne i zbiorowe uczniów w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i sportowych;
 • wysoka zdawalność na prestiżowe kierunki i uczelnie.

Proponujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych:

 • siatkówka, koszykówka, piłka nożna;
 • kółka teatralne;
 • warsztaty dziennikarskie (redagowanie gazetki szkolnej „Lotnisko”);
 • warsztaty dla maturzystów (j. polski, języki obce, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia,  WOS, historia);
 • grafika komputerowa;
 • kółka przedmiotowe;
 • zajęcia terenowe;
 • wycieczki krajoznawcze;
 • projekty europejskie.

  Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.