Oferta ZS Jeżowe

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
. język polski, 
. język angielski, 
. język niemiecki, 
. matematyka, 
. biologia, 
. geografia, 
. wiedza o społeczeństwie. 


TECHNIKUM

. Technik BUDOWNICTWA 
dodatkowe kursy obsługi maszyn budowlanych,
praktyki i staże w miejscowych firmach budowlanych

. Technik DROGOWNICTWA 

. Technik USŁUG FRYZJERSKICH

ORAZ

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH W ZAWODACH BUDOWLANYCH