Oferta ZS Jeżowe

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
. język polski, 
. język angielski, 
. język niemiecki, 
. matematyka, 
. biologia, 
. geografia, 
. wiedza o społeczeństwie. 


TECHNIKUM

. Technik BUDOWNICTWA 
dodatkowe kursy obsługi maszyn budowlanych,
praktyki i staże w miejscowych firmach budowlanych

. Technik DROGOWNICTWA 

. Technik USŁUG FRYZJERSKICH

ORAZ

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH W ZAWODACH BUDOWLANYCH

Informacje o szkole

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEŻOWEM

IM. KS.  STANISŁAWA STASZICA

 zsjezowe1

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU !

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


Przedmioty na poziomie rozszerzonym:
. język polski, 
. język angielski, 
. język niemiecki, 
. matematyka, 
. biologia, 
. geografia, 
. wiedza o społeczeństwie. 


TECHNIKUM

Technik BUDOWNICTWA 
dodatkowe kursy obsługi maszyn budowlanych,
praktyki i staże w miejscowych firmach budowlanych

Technik DROGOWNICTWA 

Technik USŁUG FRYZJERSKICH

ORAZ


BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH W ZAWODACH BUDOWLANYCH i FRYZJERSKICH 


zsjezowe2TYLKO U NAS:

- Stołówka szkolna

- Szkolny radiowęzeł

- Bezpłatne podręczniki

DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

- Bezpłatne szkolenia i kursy dla uczniów technikum

- Płatne wakacyjne staże i praktyki zawodowe

- Udział w projektach unijnych i wyjazdach zagranicznych

- Stypendia naukowe

- Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

- Przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo

- Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniowskich

- Pomoc w przygotowaniu do egzaminów maturalnych i zawodowych

zsjezowe3Liceum Ogólnokształcące, Technikum Budowlane oraz Technikum Usług Fryzjerskich to szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół w Jeżowem, który przez ostatnie kilkanaście lat funkcjonowania wypracował sobie dobry poziom pracy i niepowtarzalny klimat szkolny.

         O jakości pracy dydaktycznej świadczą bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego oraz  liczne  sukcesy w konkursach przedmiotowych i sportowych. Na szczególną uwagę zasługują  także ogólnopolskie osiągnięcia gazetki szkolnej „Post Scriptum”, a przede wszystkim  indywidualne sukcesy dziennikarskie i literackie w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Wałbrzychu czy Wągrowcu.

         Nauczyciele poświęcają wiele czasu na prowadzenie nieodpłatnych dodatkowych zajęć przygotowujących do matury, egzaminów zawodowych oraz różnych form zajęć pozalekcyjnych, w tym warsztatów dziennikarskich, językowych,  literackich, recytatorskich, sportowych,  informatycznych czy zawodowych.

Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną: szkolne warsztaty budowlane i fryzjerskie, dwie nowoczesne pracownie komputerowe, siłownię, piękną aulę, boisko do piłki nożnej z naturalną, automatycznie nawadnianą, murawą.  Szkoła oferuje również ciągle uzupełniany zestaw środków i pomocy dydaktycznych. Od kilku lat uczniowie korzystają z nowoczesnej, pięknej i dużej sali gimnastycznej. Szkoła jest dobrze zaopatrzona także w różnorodny sprzęt audiowizualny, (m. in. tablice interaktywne, laptopy). W Zespole Szkół funkcjonuje stołówka, która wydaje ok. 100 obiadów dziennie.

         Bardzo sympatyczna atmosfera panująca w szkole jest zasługą tak uczniów, jak i – w większości młodej – kadry nauczycielskiej. Różne wyjazdy na wycieczki, do kina, teatru, muzeum, redakcji gazet czy imprezy szkolne organizowane w miłej atmosferze, przy zgodnej współpracy uczniów i nauczycieli, sprzyjają także pracy wychowawczej. Młodzież może czuć się bezpiecznie w małej szkole, w której wszyscy się znają, spotykają w klasach lekcyjnych i na szkolnych korytarzach. Istotnym czynnikiem, sprzyjającym pracy szkoły i jej wizerunkowi w środowisku, jest życzliwość i wsparcie udzielane szkole przez miejscowe władze samorządowe.

zsjezowe4Najważniejsze sukcesy uczniów w ostatnich latach:

Nagrody dla „Post Scriptum” - najlepszej gazetki szkolnej w Polsce:

 • Ogólnopolski Konkurs Czasopism Szkolnych o „Pałuckie Pióro”  w Wągrowcu: 2005 r., 2008 r. – główna nagroda „Pałuckie Pióro”, 2006 r. wyróżnienie honorowe
 • Ogólnopolski Konkurs Gazetek Szkolnych w Łodzi, organizowany przez dodatek do „Angory” – „Angorkę”: 2015 r. - wyróżnienie
 • Podkarpacki Konkursu Gazetek Szkolnych w Rzeszowie w 2015 r. główny przyznawany po raz pierwszy laur – Grand Prix
 • Regionalny Konkurs Dziennikarzy Młodzieżowych i Twórców w Rzeszowie w 2015 r., w czasie którego uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Jeżowem zdobyli łącznie 5 nagród i wyróżnień
 • I miejsce  Podkarpacki Konkurs Gazetek Szkolnych w Leżajsku: 2006, 2007, 2010, 2014 r.
 • IV miejsce Ogólnopolskim  Konkurs ie Gazetek Szkolnych „Forum Pismaków”  w Wałbrzychu: 2007 - 2009 r.
 • II miejsce Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „Potęga Prasy” w Łodzi: 2007 r.

 

Nagrody indywidualne:

 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim „Potęga Prasy” w Łodzi
 • Laureat Ogólnopolskiego  Przeglądu Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności w Warszawie: 2016r.
 • Zdobycie indeksu dziennych studiów dziennikarskich w konkursie na Uniwersytecie Warszawskim
 • I, II, III miejsce w  Regionalnym Konkursie Dziennikarzy Młodzieżowych i Twórców w Rzeszowie: 2013,  2014r.
 • Nagrody i wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie za Felieton pod patronatem Michała Ogórka
 • W ostatnich czterech latach tytuł najlepszego dziennikarza w kraju otrzymali uczniowie Zespołu Szkół w Jeżowem. „Pismaka Roku 2007, 2008, 2009 i 2010”
 • Regionalny Konkurs Dziennikarzy Młodzieżowych i Twórców w Rzeszowie  2015 r.:
  • I nagroda w dziedzinie literatury /kategoria: opowiadanie SF/
  • II nagroda w dziedzinie dziennikarskiej /kategoria: wywiad dziennikarski/
  • III nagroda w dziedzinie literackiej /kategoria: opowiadanie/
  • wyróżnienie w dziedzinie dziennikarskiej /kategoria: publicystyka zdrowotna/
  • wyróżnienie w dziedzinie literackiej /kategoria: opowiadanie/
 • I i II miejsce w  Indywidualnych  Biegach Przełajowych  w ramach Licealiady na szczeblu powiatowym 2013, 2015r.
 •  I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce ręcznej dziewcząt 2013, 2015 r.
 •  II miejsce w kategorii mężczyzn  w Gminnym  Biegu  Pamięci Wyklętych 2016 r.
 • I miejsce w Powiatowym Turniej Halowej Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców w ramach Licealiady 2016 r.
 • Szczebel rejonowy Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej w Tarnobrzegu
 • Laureatki wszystkich sześciu edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności” w Warszawie
 • Nasi uczniowie już dwukrotnie wygrywali dwutygodniowe obozy dziennikarskie w Rewalu
 • Dwukrotnie uczniowie szkoły zdobyli I nagrodę Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej, ponadto zdobyli tam III nagrodę i cztery wyróżnienia
 • Dwukrotnie zdobyte wyróżnienie w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Adama Mickiewicza w Słupsku
 • Finał Olimpiady Teologii Katolickiej—2009, 2010
 • IV miejsce (tytuł laureata) Olimpiady Teologii Katolickiej w 2011 r.
 • Półfinał Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego w Chorzowie 2013, 2014 r.
 • Laureat edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, 2014 r.
 • I miejsce w XVII Lekkoatletycznym Memoriale Bronisława Gancarza w Rudniku w kategorii dziewcząt i chłopców
 • I miejsce w Biegu o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego
 • I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce siatkowej dziewczyn: II miejsce chłopców
 • I miejsce w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w Biegach Przełajowych 2012 r.